Garantie

Wij houden ons aan de wettelijke garantiebepalingen.
Bij normaal gebruik krijgt u standaard 1 jaar garantie op materiaal- en constructie fouten.[br]Omdat handschoenen aan slijtage onderhevig zijn kunnen die na gebruik niet meer geretourneerd worden tenzij fabricagefouten aangetoond kunnen worden.
De garantie vervalt ook na het wassen of oneigenlijk gebruik van het artikel.[br]De garantievoorwaarden tasten de rechten van de consument zoals die
voortvloeien uit de wet of de overeenkomst, niet aan.