Klachten

Soms kan er onbedoeld iets misgaan. Excuses daarvoor ! Bel of mail met onze klantenservice en wij gaan het voor u oplossen.[br]Binnen 3 werkdagen krijgt u antwoord. Mochten wij er desondanks samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop.
Zie hiervoor artikel 16 en 17 van onze Algemene voorwaarden.
Wij werken mee aan de beslechting van geschillen door de Geschillencommissie Webshop en nakoming van het daaruit voortvloeiend bindend advies.[br]Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. [br]Wij onderwerpen ons aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of de keurmerkcode Stichting Webshop Keurmerk
van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.[br]
Een geschil kan tot 1 jaar na het indienen van de klacht bij de ondernemer bij de geschillencommissie worden voorgelegd.