Retouren

Niet tevreden over het product?[br]Binnen 14 dagen mag het bestelde geretourneerd worden, mits ongebruikt en in de originele verpakking.[br]De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. U ontvangt uw geld na ontvangst dan binnen 3 werkdagen van ons terug.[br]Ook als u zonder opgave van redenen het bestelde wil retourneren is dit binnen 14 dagen, de zogenaamde afkoelingsperiode, mogelijk. [br]Dit is het zogenaamde herroepingsrecht.[br]Ook dan zijn de verzendkosten voor uw rekening.[br][br][br]\'\'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te
halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of
tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang
welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde
betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met
een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.\'\'